Ringve Museum

Ringve Musikkmuseum er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag.
Type oppdrag: Firma
Lade alle 60 – 7041 – Trondheim

Norges nasjonale museum for musikk, er et historisk gårdsanlegg som ligger på en høyde på Ladehalvøya nær Trondheim, med flott utsyn over kulturlandskapet og fjorden.

Bygningene ligger rundt et lukket tun, og er fra perioden 1740 til 1952. Alle bygningene i anlegget er verneklas­sifiserte (Wesselbygget er fredet). Ringve Mu­seum har nasjonalt ansvar for formidling av musikk og musikkinstrumenter.

Museet er oppgradert med et nytt tilbygg, og eksiterende bygg er ombygget og rehabilitert. Tilbygget er lagt på utsiden av tunet og er en blackbox for skiftende utstillinger. Tilbygget er gitt en form og et uttrykk inspirert av musikkinstrumenters resonanskasser. Den nye delen av museet er Norges første mu­seumsbygg som oppfyller kravet til passivhus.

Fakta om prosjektet

Tiltak: Tilbygg/ ombygging
Anskaffelse: 1.pris konkurranse i 2010
Sted: Lade Alle 60 , Trondheim
Oppdragsgiver: Stiftelsen Ringve Museum
Bruttoareal: 910 m2
Status: Ferdigstilt 2013
Fagområder: Arkitektur
Miljøaspekt: Passivhus

Involverte i prosjektet

Arkitekt: LINK Arkitekter
Prosjektledelse: Ivar Koteng og Per Olav Koteng
Byggeledelse: driftsleder Tor Marschhäuser

Bilder fra prosjektet