Pressehistorie på fasaden
Fasaden på bygget har alt vakt oppsikt. Arkitekten har valgt en blanding av kopper og teglstein. Kopperflatene er behandlet slik at de beholder brunfargen, mens den teglsteinen som er brukt er spesialbestilt fra Danmark. Steinene er bare 35 mm tykke og har lengde på 530 mm. Å få fasaden på plass har vært en spesiell byggeteknisk utfordring.
Det de fleste likevel legger merke til, er at fasaden mot syd og Bakke bro har fått en helt spesiell utforming. Her har Adresseavisens pressefotografer fått utfolde seg, og store deler av denne fasaden som vender ut mot den gaten de fleste ferdes i, er utført med paneler for solavskjerming som har påtrykket pressebilder med opprinnelse så langt tilbake som 50-60 år. Her kan vi beskue kjente trøndere som Oddvar Brå, Liv Ullmann og Håkon Bleken, så vel som dramatiske begivenheter som St. Svithun-katastrofen utenfor Namdalskysten i 1962 til flere av Trondheims mange bybranner, for å nevne noen få av de mange bildene med kjente motiver, og fra dramatiske hendelser.

Fakta om prosjektet

Prosjekttype: Næringsbygg
Areal: 15.700 kvm
Byggherre: Verftsgaten 2 AS v/Prora Eiendom AS
Totalentreprenør: HENT
Totalentreprisekontrakt: 300 millioner kroner
Totale prosjektkostnader: 550 millioner kroner
Arkitekt: ARC Arkitekter, Trondheim
Landskapsarkitekt: Agraff
Rådgivere: RI Geoteknikk, miljø og BREEAM: Multiconsult l RIB, VVs og Energi: Sweco l RIBR/RI Akustikk: Cowi

Involverte i prosjektet

Arkitekt: ARC Arkitekter
Entrepenør: HENT AS