ringve-museumfpprojslideimg3

Ringve Museum

Norges nasjonale museum for musikk, er et historisk gårdsanlegg som ligger på en høyde på Ladehalvøya nær Trondheim, med flott utsyn over kulturlandskapet og fjorden.

Bygningene ligger rundt et lukket tun, og er fra perioden 1740 til 1952. Alle bygningene i anlegget er verneklas­sifiserte (Wesselbygget er fredet). Ringve Mu­seum har nasjonalt ansvar for formidling av musikk og musikkinstrumenter.

Museet er oppgradert med et nytt tilbygg, og eksiterende bygg er ombygget og rehabilitert. Tilbygget er lagt på utsiden av tunet og er en blackbox for skiftende utstillinger. Tilbygget er gitt en form og et uttrykk inspirert av musikkinstrumenters resonanskasser. Den nye delen av museet er Norges første mu­seumsbygg som oppfyller kravet til passivhus.

Type prosjekt: firma

Adresse:
Ringve Musikkmuseum er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag.
Lade alle 60 – 7041 – Trondheim

Fakta om prosjektet

Tiltak: Tilbygg/ ombygging
Anskaffelse: 1.pris konkurranse i 2010
Oppdragsgiver: Stiftelsen Ringve Museum
Sted: Lade Alle 60 , Trondheim
Bruttoareal: 910 m2
Status: Ferdigstilt 2013
Miljøaspekt: Passivhus
Fagområder: Arkitektur

Involverte i prosjektet

Arkitekt: LINK Arkitekter
Prosjektledelse: Ivar Koteng og Per Olav Koteng
Byggeledelse: driftsleder Tor Marschhäuser