Clarion Hotel & Congress

Hotellet er tegnet i en stjerneformasjon, med fire deler samt en kongresshall. Delene er bundet sammen med et stjerneformet gulltak. I flere måneder har 20 av våre blikkenslagere arbeidet med å legge den gigantiske gullstjernen som består av 50 prosent aluminium og 50 prosent kobber.

Landskapsdimensjonen har vært gjennomgående for hele konseptet, fra det nære til det åpne. Hotellet har ingen front eller bakside, det er henvendt mot byen og fjorden i alle retninger. Lobbyen gir en tredimensjonal og dynamisk romopplevelse. Den krystallinske formen innvendig gir assosiasjoner til dramatiske isformasjoner med klipper, revner og isflak.

Resultatet har blitt spektakulært. Dette er et sjeldent bygg i norsk sammenheng, som setter Trondheim på kartet også innen arkitektur og miljø.

Fakta om prosjektet

Involverte i prosjektet